Meble na giełdach

Bardzo często stare meble można spotkać na targowiskach i giełdach staroci, które są organizowane w niektórych miastach, na przykład w Kielcach, Warszawie, Krakowie. Można zobaczyć na takich targowiskach czy giełdach cały przekrój mebli używanych przez stulecia na wsi polskiej, w małych miasteczkach i osadach. Zaprezentowane tam także są nie tylko meble używane przed dziesięcioleciami czy stuleciami, ale także inne przedmioty pochodzące z zagród chłopskich, małomiasteczkowych domów czy nawet elementy wyposażenia kamienic mieszczańskich sprzed wieku czy nawet z czasów późniejszych. Na stoisku ze starociami w Krakowie, pośród innych porozkładanych tam przedmiotów codziennego użytku, wśród mebli, chomąt, tar do prania, połamanych bagnetów, stęp do tłuczenia kaszy pochodzącej sprzed półtora stulecia można było zauważyć wciśnięty między nadpróchniałą baryłkę i meble nieznanego pochodzenia najprawdziwszy przeźmion. Mało kto wie co to było za urządzenie i do czego służyło. Był to rodzaj prymitywnej wagi w postaci pręta z wyważonym obciążeniem na jednym końcu a przesuwnym haczykiem na drugim.